Poreski inspektori počeli da proveravaju legalnosti softvera
Autor Ljubomir Ljubojevic   
Friday, 14 December 2007
Saopštenje poreske uprave o početku aktivnosti poreskih inspektora na proveri legalnosti softvera

Prenosimo vam u celosti saopštenje Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije od 3.12.2007 objavljeno na sajtu Poreske uprave:
http://www.poreskauprava.sr.gov.yu/sr/index.jsp?page=saopstenja/saopstenje.jsp&sid=1395
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
03.12.2007.год.
Б е о г р а д
СВИМ МЕДИЈИМА

САОПШТЕЊЕ
Обавештавамо пореске обвезнике да ће инспектори теренске контроле и инспектори Пореске полиције Пореске управе од 05.12.2007. године отпочети контролу провере повреде права интелектуалне својине на рачунарске програме (софтвере), ради утврђивања да ли су инсталирани софтвери код пореских обвезника набављени од легалних произвођача или дистрибутера рачунарских софтвера или не. Поменута контрола се врши на основу овлашћења из Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине који је ступио на снагу 10. јуна 2006. године. Циљ ове контроле је заштита интелектуалне својине легалних (регистрованих) произвођача софтвера и спречавање пореске утаје у овој области, с обзиром да се куповином софтвера од нелегалних произвођача или дистрибутера избегава плаћање пореза.
Уједно подсећамо пореске обвезнике да неовлашћено коришћење рачунарских програма (софтвера), представља привредни преступ за који је прописана новчана казна од 100.000 до 3.000.000 динара – за правно лице, односно од 10.000 до 200.000 динара – за одговорно лице у правном лицу. Пореска управа ће у свим случајевима када утврди неовлашћено коришћење рачунарских програма (софтвера) подносити пријаву за привредни преступ надлежном јавном тужилаштву. У судском поступку, уколико се утврди да су предмети били употребљени за извршење привредног преступа, исти ће се одузети и уништити.
Одељење за комуникацију
Poslednji put ažurirano ( Friday, 14 December 2007 )