Legalizacija softvera Štampaj E-pošta
Autor Administrator   
Wednesday, 06 December 2006

BSA upozorenje

BSA je pocela da salje firmama obavestenje-upozorenje u
vezi sa legalizacijom softvera.
Ukoliko ste zainteresovani za legalizaciju slobodno nam
se javite.

Izvod iz KZ RS

(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК: 85/05 od 29.9.2005).... 
vidi detaljnije... 

 

Неовлашћено искоришћавање ауторског дела или предмета сродног права
Члан 199.

(1) Ко неовлашћено објави, сними, умножи, или на други начин јавно саопшти у целини или делимично ауторско дело, интерпретацију, фонограм, видеограм, емисију, рачунарски програм или базу података,
казниће се затвором до три године.
(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко стави у промет или у намери стављања у промет неовлашћено држи умножене или неовлашћено стављене у промет примерке ауторског дела, интерпретације, фонограма, видеограма, емисије, рачунарског програма или базе података,
(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено у намери прибављања имовинске користи за себе или другог,
учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.
(4) Ко произведе, увезе, стави у промет, прода, да у закуп, рекламира у циљу продаје или давања у закуп или држи у комерцијалне сврхе уређаје или средства чија је основна или претежна намена уклањање, заобилажење или осујећивање технолошких мера намењених спречавању повреда ауторских и сродних права, или ко такве уређаје или средства користи у циљу повреде ауторског или сродног права,
казниће се новчаном казном или казном затвора до три године.
(5) Предмети из ст. 1. до 4. овог члана одузеће се и уништити.
Неовлашћено уклањање или мењање електронске информације о ауторском и сродним правима
Члан 200.
(1) Ко неовлашћено уклони или измени електронску информацију о ауторском или сродном праву, или стави у промет, увезе, извезе, емитује или на други начин јавно саопшти ауторско дело или предмет сродноправне заштите са којег је електронска информација о правима неовлашћено уклоњена или измењена,
казниће се новчаном казном и затвором до три године.
(2) Предмети из става 1. одузеће се и уништити.

Poslednji put ažurirano ( Saturday, 30 December 2006 )
 
< Prethodno